FRI FRAKT OVER 700,-

0

Kurven din er tom

"Alternative fakta"

alternative

«Alternative fakta», har blitt et velkjent begrep i kjølvannet av USA´s presidentvalg, og har fått et viralt omfang på sosiale media, delvis som følge av dette. Moralsk-etisk kan fenomenet sees som frakobling av normativ, sosial ydmykhet, eller asosial, uetterrettelig atferd.

Merkelapper som psykopatisk, sosiopatisk, narcissistisk florerer som følge av fenomenet. Bak alle ligger teorien om at mennesket, som interagerende, sosialt medfølende art, bærer i seg en balanse (av ulik grad) mellom rasjonelt/logisk intellekt og emosjonell/empatisk sensitivitet, men at denne balansen her er korrumpert, eller patologisk fraværende. Mens psykiatrien mener at ca. 1% av oss er født uten forutsetning for å utvikle empati, er 4% (i den vestlige verden) berøvet samme mulighet gjennom opplevelser/traumer i oppveksten. Det er, i midlertid, rimelig å tro at vårt skolesystem, vår materialistisk orienterte markedsøkonomi, og den digitaliserte medieverden vi lever i, bidrar til aksentuere forflatningen av emosjonell/empatisk sensitivitet, og ditto erfaringsvariasjon i bekymringsfull grad.

Individer som ikke har tilstrekkelig emosjonell/empatisk eksponering, risikerer å havne i det psykologien kaller en «Zombie» kategori. Med «Zombie» menes et individ uten empati/medfølelse, men med rasjonelt/logisk intellekt og ytre, overflatisk tilpasset atferd, som enhver annen. Mens det for fåtallet er en kronisk, medfødt kjensgjerning, er det for flertallet snakk om resultat av utarmet, mentalt mangfold – med enorme, samfunnskonsekvenser og personlige tragedier som følge. 

De sterkeste attraktorene bak denne destruktive utviklingen er fysikalistisk ensretting av kunnskap, og overflatisk idealisering av symboler på individuell/materiell suksess. De politiske konsekvensene er allerede tydelige. Akademisk, relativistisk elitisme – tradisjonelt sett opp til som autoritær kilde til fakta hos det lavere utdannede flertall, har fått dominere premissene for institusjonelt, politisk, byråkratisk og økonomisk lederskap, - med votum til å beskytte de verdier velgerflertallet har gitt dem tillit til.

Men overskudd på rasjonell/logisk intellekt, uten emosjonell/empatisk kontrabalanse, bærer som oftest galt av sted. Forskere har særlig grunn til årvåkenhet i sin såkalt evidensbaserte verdensanskuelse. I den tro at de forvalter «sannhet», er det en god ledestjerne å la alltid la seg minne om at evidensbasert «sannhet» alltid har vært, og alltid vil være ferskvare! Særlig om de tar for gitt at solid evidens i forskning utført av andre uten videre kan nyttes som strukturelt grunnlag for egen sådan. Evolusjonssimulering viser at sannhet alltid er det første som går extinkt, etter overlevelsesevne og forplantning. Det gjelder særlig medisinsk forskning, hvor «Big Pharma» i snart et århundre har diktert premissene for "sannhet", om enn (heldigvis) ikke for moral og etikk. Til det er internasjonal, farmasøytisk industri altfor herostratisk kompromittert som uredelig.

Akademia generelt, og forskning spesielt har et særlig ansvar for å kommunisere sine kunnskaper og resultater til de som finansierer dem, og som de pretenderer å ta rolle som sannhetsforvaltere for, på en forståelig og redelig måte. Aftenposten lot trykke et grelt eksempel på «alternative», eller beste fall arrogant forvrengte fakta, i et helsides innlegg om immunforsvar, av forskerne Erik Boye og Anne Spurkland den 18.05. Arrogant, fordi påstandene går på tvers av alminnelig sunn fornuft, såvel som fakta og anbefalinger formidlet av våre, og helsemyndigheter – forvrengt fordi de bevisst synes å stride mot lett tilgjengelige fakta om samme tema, fra seriøse og lett tilgjengelige, alternative kilder. Ikledd sin fordummende, belærende forskerterminologi, havner de to professor i en farse på sin profesjon, i sin fornærmende arroganse overfor godtfolks helsekunnskaper. 

 

Trenger vi å styrke immunforsvaret?er spørsmålet de stiller, fordi «vi de siste årene har sett en ny trend der annonser og reklame forteller at vi kan spise oss til et sterkere immunforsvar, og at dette i tillegg skal være bra for oss!» Hvoretter de slipper årsaken til artikkelen ut av sekken, med postulat om at «det er mye penger i et slikt marked!» På sitt eget spørsmål: «Men har vi behov for produkter som – eventuelt – styrker immunforsvaret?»er svaret «et tydelig nei!». Tvert imot, de fleste nordmenn trenger å «SVEKKE» immunforsvaret, hevder de to professorer!

Og vi som trodde, i vår naive uvitenhet – at et godt immunforsvar beskyttet oss mot sykdom, og derfor legger vekt på å spise variert, sunt og med mye grønt og frukt. Det siste etter år med «mas» fra Helsedirektoratet om å få i oss minst «fem om dagen», og at dette ifølge 98 forskjellige studier dramatisk øker vår sjanse til å få god helse, og langt liv i landet! Men nei, her hevder de to professorer at «et overivrig immunforsvar skaper sykdommer og problemer. De aller fleste av oss trenger ikke et overaktivt immunforsvar, kanskje heller det motsatte!

Som eksempel viser de til at: «Ferske tall viser at 875 050 nordmenn tok allergimedisiner i 2016. Ingen av dem har noe ønske om å styrke det immunforsvaret som gir dem allergi.» I følge det anerkjente, uavhengige nettstedet «WebMed» gir ikke immunforsvaret noen allergi, men derimot kan et svakt  immunforsvar utløse allergi. At man så må dempe allergien ved histaminer når den først er utløst, blir vel en «hva kommer først – høna eller egget» vinkling. Å ta livet høna stopper problemet, men belyser ingen ting.. Kanskje reduseres dette til begrepsbruk. Kroppen klarer formodentlig selv å optimalisere sitt immunforsvar, hvorved «sterkt» blir synonymt med «stresset»?

Hvilket igjen avspeiles ved at isolerte antioksidanter kan overstimulere immunforsvaret, og stjele leveår, i motsetning til hel, naturlig grønt, som kroppen har en «default» evne til å optimalisere?

De to stopper imidlertid ikke med at hensynet til nesten nihundretusen allergikere og hundre tusen med autoimmune lidelser avstedkommer argumenter om et LAVT immunforsvar for «kanskje så mange som halvparten av vår befolkning», og at det eneste unntaket er de som vil forebygge kreft (hvor professorene vedgår at et robust immunforsvar har betydning). Hvilket vel opptar et noen av oss...? Hvordan skal vi så holde oss friske og raske? Jo, det er ganske enkelt: «Den beste måten vi kan styrke immunforsvaret på er å ta alle godkjente vaksiner». I USA, hvor foreldre ved lov påtvinges å gi sine barn opp til 30 ulike vaksiner, utbetales det nå milliarder dollar i erstatninger for alvorlige bivirkninger av vaksiner hvert år. Erstatninger som de samme foreldre må være med å  dekke over skatteseddelen, fordi Big Pharma ved lov har klart å frita seg selv for konsekvensene av skader påført av vaksiner produsert av dem selv!!

Vi mener det er oppsiktsvekkende lite profesjonelt av to professorer å bruke en så tåkeleggende og uforsvarlig innfallsvinkel, belagt med høyst diskutable argumenter, for å drive privat vendetta mot markedsaktører på generelt grunnlag. Budskapet, slik det nok dessverre blir oppfattet, bidrar til å undergrave tilliten mellom brede lag av befolkningen og deres rolle som kunnskapsformidlere, på en svært uryddig og uheldig måte. Med publisering av lett gjennomskuelige argumenter, vinklet på en så klossete måte, oppnår de to kun å svekke den allerede skjøre autoriteten skolemedisinsk forskning burde tilstrebe å verne om, ikke underminere!

PS.: For den interesse det måtte ha. Vi har solgt naturlig, næringstett grønt i 15 år, men våre genuint helseopptatte aksjonærer har enda til gode å se at deres investeringer har gitt noen dividende.