Plantekost kan være enda viktigere enn antatt

Plantekost kan være enda viktigere enn antatt

Plantenes egne hormoner kan påvirke helsa vår mye mer enn vi har ant, mener franske forskere. Det er jaggu på tide noen begynner å utforske dette, kommenterer norsk professor.

Et fascinerende faktum er imidlertid at plantehormoner også finnes i mennesker. Enkelte av dem produseres i kroppen vår. Mange andre får vi i oss igjennom maten.

Tidligere forskning tyder på at slike stoffer faktisk påvirker prosesser i kroppen. Dessuten vet vi at plantehormoner virker inn på økosystemet av mikroorganismer i tarmen, som i neste omgang spiller inn i en rekke ulike kroppsfunksjoner.  

Chanclud og Lacombe lister opp flere kjente eksempler på at plantehormoner faktisk kan påvirke kroppen. Som at plantestresshormonet abcissinsyre påvirker insulinnivået og at andre plantehormoner påvirker kreftceller eller demper betennelse.

Ifølge Jan Raa, pensjonert professor i mikrobiologi fra Universitetet i Tromsø, er ideen til Chanclud og Lacombe langt fra ny.

– "Min første reaksjon på dette utspillet er at det jammen er på tide at forskningen begynner å se på disse sammenhengene mellom planter, dyr og mikrober, sier han."

Raa tror at både plantehormoner og andre stoffer i plantene kan ha stor betydning for folks helse.

De senere åras forskning har vist at tarmbakteriene vår spiller en avgjørende rolle for helsa. Og ubalanse i tarmfloraen er forbundet med mange sykdommer, fra Crohns sykdom og ulcerøs kolitt til allergi, hjertesykdom og fedme. (forskning.no)