Treg mage dobler risikoen for brystkreft..

Treg mage dobler risikoen for brystkreft..

Vi har tidligere skrevet om at 70% av immunforsvaret påstås å
ligge i godt næringsopptak, knyttet til at grønnsaker er allment kjent for
å reparere slimhinnene og fremme effektiv metabolisme i mage/tarmsystemet. Nå viser en amerikansk studie at kvinner som har kun 3-4 tarmtømminger ukentlig dobler risikoen for å utvikle brystkreft sammenlignet med de som tømmer seg daglig. Grunnen kan være at gallesyre som absorberes fra tarmene og konsentreres i brystene, har østrogen-lik tumorpromoverende effekt.

Konstipasjon innebærer lengre kontakttid av lagrede avfallsstoffer med
hard konsistens i tarmen, og kan øke innhold og opptak av fekale
mutagener i blodet og frakte det videre til brystvevet. Fenomenet
knyttet denne sammenhengen ble først oppdaget og beskrevet for 70 år siden, da man begynte å fjerne en del av tarmen operativt, for å kurere kronisk konstipasjon, og oppdaget at disse pasientene minsket risikoen for brystkreft dramatisk. Nå er sammenhengen altså bekreftet i en ny studie, og er et godt eksempel på at ikke-medisinske grep, som hvert enkelt individ kan gjøre noe med på egen hånd, kan ha langt større virkning enn medisinsk intervensjon.

Dersom en medisinsk behandlingsprotokoll viste seg å redusere risikoen for brystkreft med 50%, ved å ta et preparat, ville det bli ansett som særdeles virkningsfullt, og bli omfavnet av talløse brukere. Etter en kreftdiagnose vil mellom halvparten og en tredjedel endre sine matvaner, til mer frukt og grønt, samt redusere kjøtt, fet mat og sukkerinntak. Hjelper det?

En annen amerikanske studie med tittel «Women’s Healthy Eating and Living Study» ble effektene av en plantebasert, lav-fett, fiberrik diett blant noen tusen overlevende brystkreftpasienter undersøkt,
for å finne i hvilken grad dette påvirket tilbakefallsrisiko og overlevelse.
Den viste at enkle, daglige rutineendringer, som å spise minst 5 daglige
porsjoner frukt og grønt, OG – ikke minst – spasere minimum 30 minutter daglig, kunne knyttes direkte til en signifikant større overlevelsessjanse, og kuttet risikoen for dødelig utfall med nesten en halvpart. I et slikt perspektiv synes cellegift være et blekt alternativ.

Og  – gjør det trist at norske reguleringsmyndigheter forbyr å si at næringstett, naturlig mat hjelper mot noe som helst, dersom det
kan selges i pulver eller pilleform…

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20607600