FRI FRAKT OVER 700,-

0

Kurven din er tom

NRK dokumentaren: «Alger som dreper»

NRK dokumentaren: «Alger som dreper»

 

Vi har mottatt henvendelser fra bekymrede kunder etter det interessante programmet om blågrønne alger og mulig sammenheng med Alzheimer og ALS, for kort tid siden.

Alger er en fellesbetegnelse på en rekke, marine vekster/organismer, som kan vokse både i ferskvann og saltvann. Men de er ikke nødvendigvis i slekt med hverandre. Mens Spirulina er en cyanobakterie (cyano referer til de helsebringende phycosyanene i det blågrønne farvestoffet), er Chlorella en grønn, encellet organisme som strengt tatt ikke tilhører noen algefamilie, med cellekjerne - og sitt rike næringsinnhold innkapslet av en kraftig cellevegg. Begge dyrkes i bassenger av rent, mineralrikt kildevann, under streng kontroll.

Ulike arter blågrønne alger vokser under gitte betingelser også ukontrollert i ferskvann, og i store mengder, der avrenning fra gårdsdrift fører til overgjødsling, eller eksempelvis i Østersjøen, hvor det er lav salinitet i vannet. Hvis mengden alger blir stor nok, blir det til slutt en kamp om både næring og plass/lys. Da «blomstrer» (dør) algene. I denne overlevelseskampen skiller de ut en «falsk» aminosyre som forskerne kaller BMAA, og som man nå knytter til de nevnte lidelsene, fordi man har funnet at de er overrepresentert hos mennesker som bor nær slike oppblomstringsområder, hvor døde, tørkede alger spres med vind og vær.

Man har også funnet BMAA deponert i hjernen hos demente og ALS-rammede, i langt større omfang enn hos friske personer. Fordi fisk og skalldyr også spiser døde alger, konsentreres innholdet av BMAA oppover i næringskjeden, og blir en kilde gjennom ulike typer sjømat. Selv om disse sammenhengene er på et tidlig forskningsstadium, presiserer vi følgende:

  1. Levende alger (dvs. før «blomstring») produserer ikke BMAA.
  2. Spirulina platensis er selv rik på L-sering, som er den (til nå meste effektive antidote til BMAA).
  3. Under kultiveringsfasen (fra setting av ny «batch» til høsting), tas det prøver av vår Spirulina hver eneste time, nettopp for å sjekke at det ikke finnes døde alger.
  4. Dersom døde alger oppdages, blir partiet (batchen) dumpet, og bassengene grundig rengjort, for å sikre at kontaminasjon med døde alger ikke skjer, før ny batch startes.

Selv om vi garanterer at all vår Spirulina er dyrket under garantert sikre forhold, er det selvsagt ikke gitt at enhver dyrker er like rigid  og nøye.


Skriv en kommentar

Innlegg godkjennes før publisering.