Derfor er det så positivt å drive med noe kreativt i hverdagen

I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å finne tid til ulike kreative aktiviteter, som for eksempel musikk, dans eller teater. Når man prøver å rekke barnehagehentingen rett etter jobb er det kanskje ikke så lett å se for seg hvordan man skal finne mer tid til forskjellige kreative aktiviteter, men det kan faktisk lønne seg på flere områder å prioritere kreativitet.

Kreativitet som fremmer annen læring

Forskning viser til at kreativ aktivitet, som for eksempel å spille et mandolin-instrument, faktisk kan fremme annen læring. Denne effekten vil være ekstra relevant i skolen, men på mange arbeidsplasser er det også viktig med livslang læring. Derfor kan det faktisk være at det å investere i et mandolin-instrument gir avkastning på helt andre områder?

Samtidig handler kreativitet og læring selvfølgelig ikke bare om arbeid, men også om hvordan det å sette av tid til kreative aktiviteter kan gjøre det enklere for deg å lære og utvikle deg på helt andre områder i privatlivet.

Kreativitet som selvrealisering og utvikling

Maslows behovspyramide er en klassisk modell for hvordan et menneske har en mengde ulike behov som må dekkes. De aller mest grunnleggende er fysiologiske behov som sult, søvn og tørst, og etter det kommer behov for trygghet og sosiale behov.

Når disse grunnleggende behovene er dekket, åpner det seg et ønske for å dekke behov knyttet til anerkjennelse og selvrealisering. Kreativ aktivitet kan dekke behov når det gjelder for eksempel selvaktelse og status, selv om det for de aller fleste kanskje handler mer om en hobbyaktivitet uten noe særlig mål om å få anerkjennelse. Samtidig dekker kreative aktiviteter ofte behov for selvrealisering, ved å gi en følelse av personlig utvikling. På denne måten kan de kreative aktivitetene faktisk være med på å dekke noen av de behovene som er plassert «høyest» i denne modellen, noe som viser viktigheten ved kreativ utfoldelse.