Stoppe posten midlertidig

Bestill oppbevaring av posten din

Velkommen, her kan du finne priser, kjøpe frakt, spore pakker, melde flytting, finne adresser eller nærmeste Post i Butikk og mye mer.

Velkommen, her kan du finne priser, kjøpe frakt, spore pakker, melde flytting, finne adresser eller nærmeste Post i Butikk og mye mer. Ingen kjenner Norge bedre.

Flytte eller reise bort? – Posten

Flytte eller reise bort?

Oversikt over våre adressetjenester for melding av ny adresse, bestilling av oppbevaring eller midlertidig ettersending av post. Se også våre flyttetips for …

Skal du melde adresseendring, bestille oppbevaring eller bestille midlertidig ettersending? Har du fått barn? Finn riktig adressetjeneste for deg.

Midlertidig ettersending – bortreist og ønsker posten tilsendt

Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen din. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister.

Skal du være borte en stund og vil lese posten din der du er? Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister.

Midlertidig ettersending eller oppbevaring av post for …

Midlertidig ettersending eller oppbevaring av post for privatpersoner. Blanketten må leveres på et postkontor/Post i Butikk for legitimasjonskontroll.

Vilkår for oppbevaring av post – Posten

Vilkår for oppbevaring av post

Oppbevaring av post innebærer at post ikke omdeles, men oppbevares hos Posten i avtalt periode. Avtale om oppbevaring regnes som inngått når Posten har …

Når du bestiller oppbevaring av posten din i en avtalt periode.

Vilkår for midlertidig ettersending – Posten

Vilkår for midlertidig ettersending

Midlertidig ettersending innebærer at post ettersendes til en midlertidig postadresse innenlands eller i utlandet i avtalt periode. Tjenesten kan brukes av …

Her finner du vilkår for midlertidig ettersending for din post i en avtalt periode.

Oppbevaring av post – bring.no

Trygg oppbevaring av all type adressert post; Uadressert reklame blir stoppet mens du er borte; Rekommanderte brev, verdibrev og pakker returneres når …

Skal du holde stengt i ferien, eller være borte en periode, kan du trygt la oss oppbevare posten mens du er borte.

Midlertidig ettersending eller oppbevaring av post for … – Bring

De siste 3 virkedagene blir ikke posten ettersendt, men oppbevart til du igjen får posten til din faste adresse. Ved ettersending til utlandet stopper vi posten …

Midlertidig ettersending eller oppbevaring av post for bedrifter

Blankett Midlertidig ettersending, oppbevaring, for bedrifter

De siste 2 virkedagene blir ikke posten ettersendt, men oppbevart til du igjen får posten til din faste adresse. Ved ettersending til utlandet stopper vi.

Post og epost – Når noen dør. En huskeliste

Når noen dør. En huskeliste: Post og epost

Kanskje bør posten også omadresseres midlertidig hvis enken/enkemannen ikke selv er i stand til å håndtere alt den første tiden. Gå gjerne på postkontoret og …

Keywords: stoppe posten midlertidig, posten ferie, stoppe posten i ferien, posten oppbevaring av post